Öböl Apartman házirend és adatvédelmi tájékoztató

ÖBÖL APARTMAN HÁZIREND 

A szálláshely az érkezés napján 16.00 órától az elutazás napján délelőtt 10.00 óráig áll rendelkezésre. 

A bejelentkezéskor vendégeink (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) kötelesek személyi azonosító okmányukat bemutatni adatrögzítés céljából. 

Érkezéskor vagyoni biztosítékot (kauciót) kérünk, ami károkozás hiányában távozáskor teljes összegben visszajár. 

A szálláshelyen csak olyan személyek tartózkodhatnak, akikre a foglalás vonatkozik, vagyis kizárólag bejelentett vendégek! 

A szálláshely területére kisállat nem hozható be! 

12 év alatti gyermek az apartmanban vagy az udvaron csak folyamatos felügyelet mellett tartózkodhat. 

A társasüdülő tulajdonosai prioritást élveznek az udvari parkoló használatában, így vendégeink számára a parkolás a társasüdülő utcafronti részen lehetséges. 

Kérjük a berendezési tárgyak rendeltetésszerű használatát! Bármilyen meghibásodást észlel, kérjük, azonnal jelezze a szállásadónak. 

Otthonról hozott elektromos vagy gázüzemű berendezés (ventilátor, mobil hűtődoboz, mobil klíma, elektromos páramentesítő vagy párásító, hősugárzó, főzőlap, elektromos vagy gázüzemű grill) használata nem engedélyezett. Ha olyan konyhai eszközre van szüksége, ami nem található meg az apartmanban, kérem forduljon a szállásadóhoz. 

Kérésre biztosítunk babaágyat, etetőszéket, babakádat, plusz takarót, vasalót, vasalóállványt, esernyőt, cipőápoló eszközöket, varrókészletet, strandpumpát. 

Az apartmanokat a vendégek tisztán, kitakarítva veszik át. Amennyiben probléma merül fel a tisztasággal kapcsolatban, jelezze a szállásadónak (utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni).

Kérésre mosási szolgáltatást biztosítunk. 

Az apartmanba könnyen gyulladó és robbanó, kellemetlen szaggal járó anyagot bevinni tilos! 

A dohányzás az apartmanon belül szigorúan TILOS! 

A légkondicionáló berendezés használata kizárólag az apartmanban tartózkodás alkalmával, zárt ablakok és ajtók mögött megengedett. Kérjük, rendeltetésszerű használatának figyelembevételét! 

Kérjük, hogy a napernyőt a használatát követően csukják össze a hirtelen fellépő viharok okozta károsodás elkerülése érdekében. 

Az apartmanunk a társasüdülőben való elhelyezkedéséből adódóan a nyugodt pihenés biztosítására alkalmas.  Vendégeink kötelesek a társasüdülő többi lakójának nyugalmát tiszteletben tartani! A többi lakó bármely napszakban történő zavarása (zajkeltéssel, hangos beszéddel, zenehallgatással, stb.) TILOS! 

Tüzet rakni kizárólag a kijelölt tűzrakó helyen (kerti sütögető/bográcsozó) lehet.  Használat után a parazsat ne öntsék le, mert ez a sütögetőt tönkreteszi.

Kérjük a társasüdülő kerti játékainak (hinta, ping-pong asztal) rendeltetésszerű használatát. 

Apartmanunk saját strandkajakokkal (2 db) és SUP sporteszközzel rendelkezik, melyet vendégeink ingyenesen használhatnak. A strandkajakok a part menti tároló állványon találhatóak, a SUP a szállásadótól kérhető el. 

Apartmanunk rendelkezik horgászcsónakkal is, melyet vendégeink szintén díjmentesen használhatnak. A 4 személyes horgászcsónakot a Virág Strand (szabadstrand) csónakkikötőjében tartjuk. Amennyiben szeretné igénybe venni a horgászcsónakot, kérjük, töltse ki a használatához szükséges nyilatkozatot, és a hozzá tartozó felszerelést vegye át a szállásadótól. 

Kérjük, szelektíven gyűjtsék a szemetet, és távozáskor helyezzék a megfelelő udvari kukába. A használt sütőolajat kérjük, ne öntsék a lefolyóba; konyhai edénybe, vagy egy műanyag flakonba gyűjtsék. 

Az elfoglalt apartmannak távozáskor az érkezéskori állapotot kell tükröznie, azaz tisztának és sérülésmentesnek kell lennie. Kérjük ennek figyelembevételét! 

Távozáskor a szálláshelyet átnézzük és az esetleges károk okozása esetén, az ebből fakadó költségeket a foglalást intéző vendég a helyszínen köteles megtéríteni. A szállásadó visszatarthatja a kauciót vagy annak arányos részét, ha a szálláshelyen olyan kár keletkezik, mely a vendég(ek) magatartásával, cselekedetével áll összefüggésben. Az együttműködés megtagadása esetén polgári peres eljárást kezdeményezünk. 

A házirendet be nem tartó, botrányosan viselkedő vendégnek a szálláshelyet azonnal el kell hagynia, ennek megtagadása rendőri intézkedést von maga után. A szálláshelyről kizárt vendég nem jogosult a fennmaradó éjszakák utáni szállásdíj visszaigénylésére. 

Az érkezési,- és utazási időpontban a szállásadó a helyszínen rendelkezésükre áll. Ugyanakkor bármilyen probléma felmerülése, információ szolgáltatása esetén éjjel-nappal elérhető telefonon. 

A szállásadó elérhetősége: 

Tel.: +36/30/243-6679   

 E-mail: szarkakriszta@gmail.com 


Jó pihenést, kellemes időtöltést kívánunk!


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZATÓ ÖBÖL APARTMAN  

1. Általános rendelkezések 

Az apartman a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeletetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján Balatonboglár Város Önkormányzata általa regisztrált magánszálláshely. Tulajdonos, üzemeltető: Józsa Viktor E.V. Cím: 8630 Balatonboglár, Kodály Z. u. 18. Postacím: 1143 Budapest, Hungária krt. 88. 5. em. 1. Telefon: +36/30/243-6679 E-mail cím: jozsaviktor@freemail.hu Adószám: 64007768-1-42 Nyilvántartási szám: 08451807 NTAK regisztrációs szám: MA21006991 Honlap: https://balatoniszallasok.mozellosite.com Az adatkezelő Józsa Viktor tulajdonos, üzemeltető egyéni vállalkozó, a továbbiakban: Adatkezelő. Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. Az Adatkezelő, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az Adatkezelő az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót készítette a Vendégei számára (továbbiakban Tájékoztató), mely az Adatkezelő hivatalos weboldalán elektronikusan, valamint a szálláshelyen nyomtatott formában is elérhető. Jelen Tájékoztató általános eligazítást ad az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során történő adatkezelésről. Személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés módja esetenként eltérhet a jelen Tájékoztatóban foglaltaktól, azonban az ilyen eltérésekre és annak pontos módjára az Adatkezelő a Vendéget előzetesen tájékoztatja. Minden, a Tájékoztatóban esetlegesen nem szereplő adatkezelésről, az Adatkezelő az adott adatkezelést megelőzően ad tájékoztatást az érintett részére. Kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése, vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akinek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.   

2. Az adatkezelés célja 

Szálláshelyünk szolgáltatásai: A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának (szállás) biztosítása, a kapcsolattartás, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak bemutatása. A jelen pontban foglalt személyes adatokat az Adatkezelő a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelően ideig őrzi és a határidő elteltével törli azokat. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására, ami segíti a Vendég igényeinek teljes-körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szállás lefoglalásának és az egyéb szolgáltatások igénybevételének. Ajánlatkérés, foglalás Az Onilne, személyes (papír alapú) vagy telefonos ajánlatkérés, és szobafoglalás estén az Adatkezelő az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kéri/kérheti a Vendégtől: vezetéknév, keresztnév, lakóhely (cím, település, irányítószám, ország), e-mail cím, telefonszám. Vendég-nyilvántartás A szálláshely szolgáltatás igénybevételekor (érkezéskor) a Vendégek (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) kötelesek személyi azonosító okmányukat bemutatni adatrögzítés céljából. A Vendég ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alábbi kötelezően megadandó adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése céljából addig kezelje, ameddig az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti: vezetéknév, keresztnév, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány / útlevél száma, érkezés és távozás ideje, e-mail, telefonszám, állampolgárság, külföldi állampolgár esetében a határátlépés helye és ideje. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szálláshely szolgáltatás igénybevételének feltétele. A bejelentkezéssel a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy az abban feltüntetett személyes adatait az Adatkezelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében a szükséges ideig kezelj, illetve archiválja. Kapcsolattartás Az Adatkezelő hírlevél-küldő rendszert nem alkalmaz. A megadott személyes adatokat az Adatkezelő a részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezeket az Adatkezelő nem jogosult továbbítani harmadik személynek. Az Adatkezelő biztosítja azt, hogy e-mail útján bárki felvegye a kapcsolatot az Adatkezelővel. Weboldal látogatási adatok Az Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmilyen ráhatása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelőséggel azokért. Az Adatkezelő a weboldalának nyomon követésére nem használ úgynevezett cookie-t. A weboldalon egyéb használatban lévő cookie-k, melyek nem szolgáltan a látogatók azonosítására: _wpfuuid et-pb-recent-items-colors et-pb-recent-items-font_family wordpress_test_cookie Facebook közösségi médiafelület Az Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon. Az adatkezelés célja az Adatkezelő részéről tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég tájékozódhat a szálláshelyről. A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a facebook.com címen kaphat. Kamerarendszer Az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshely területén kamerák nem üzemelnek.   

3. Adatbiztonság 

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgálja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az Adatkezelő minden szükséges biztonsági intézkedést megtesz. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak a szükséges mértékben és csak engedélyezett célra használják. Ennek biztosítására titoktartási kötelezettséget vállalnak, amely kötelezettség a tevékenység befejezte után is fennáll. 

4. Adattovábbítás 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, az általa kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadja. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést élőíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.   

5. Adatfeldolgozók 

Az Adatkezelők az adatfeldolgozók. 

6. Jogorvoslat 

Tájékoztatás Az érintett a jozsaviktor@freemail.hu e-mail címre írt, vagy az Adatkezelő nevére és címére postán eljutatott kérelmére a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartalmáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdés körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatban felmerült kérdéshez kötött intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatainak körét és számát, a kérdéses eset időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadásra mely törvény mely rendelkezése alapján kerül sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. Helyesbítés Ha a személyes adat nem fele meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. A helyesbítésről az Adatkezelő értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. A kérelmemre történő helyesbítésre, az elintézési határidőre, valamint a jogorvoslati lehetőségre a 6. a. pontban foglaltak az irányadóak. Törlés és zárolás, tiltakozás A személyes adat törlése, és zárolása, az adatkezelés elleni tiltakozás esetére az Info.tv. 17.§ – 21.§-ban foglaltak irányadóak. Bírósági jogérvényesítés Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásra az Info.tv. 22.§-ban, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Első Könyv 2:51.§ – 2:54.§-ban foglaltak, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak. Kártérítés és sérelemdíj Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárérét is, és Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az az érintett szándékos vagy súlyos gondtalan magatartásából származott. 

 7. Egyéb rendelkezések 

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosítására, mely módosításról az érintetteket értesíti. Az Adatkezelő a weboldalának látogatói, illetve a Vendégei által átadott adatok helyességéért felelősséget nem vállal. Adatvédelmi kérdésekben az érintett bármikor kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét. 

Levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

www: http://www.naih.hu 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu